Tegevuspõhine kuluarvestus

Müüdud kogused

Käibe juurde on toodud ka ülevaade müüdud ühikutest.

Hinna ja mahu analüüsid

Kas muutus käibes tekib hinna või mahu muutusest?

"Drill-down" võimalused

Müügiandmed klientide, toodete, tootekategooriate, müügiüksuste, jmt. lõikes

Käive
 • Millised  tooted on meie “best-sellerid“?
 • Kuidas on muutunud müüdud kogused ajas?
 • Milline on toodete sessoonsus?
 • Milline oli olukord eelmine aasta samal ajal? 
  Eelmine kuu?

Tegevuspõhine tuluarvestus

„Ettevõtte tulemi kujunemisest annab ülevaate kasumiaruanne“ (Raamatupidamise ABC). Milleks siis veel mingisugune täiendav tuluaravestus?

Bilanss ja kasumiaruanne on ettevõtete juhtimise teenistuses olnud palju aastaid. Arvestades aga viimaste aegade kiirenevat elutempot ja majanduskeskkonda, mis ei kasva alati ootuspärases tempos, tekkib ettevõtte juhil hulk küsimusi, millele klassikaline kasumiaruanne vastust ei anna.

 • Milline on meie tulude struktuur ja kuidas see muutub ajas?
 • Millises toote elufaasis on toode?
 • Milline on toodete sesoonsus?
 • Millised on top 10 kliendid?
 • Kas käibe languse põhjustab mahu vähenemine või muutused müügihinnas?

Need on ainult mõned näited, millele vastamiseks kipub raamatupidamise infost esimese hooga väheks jääma ja vastuste leidmiseks peab keegi analüütikutest täiendavat vaeva nägema.

„Tegevuspõhine tuluarvestus“ võimaldab juhil müüki pidevalt kontrolli alla hoida. Seada müügieesmärgid ning nende täitmine pidevalt jälgida. Korrastatud tuluarvestus on esimene samm tegevuspõhise kasumlikkuse mudeli loomisel.