PowerBI Dashboardid

Kõik oluline ühel ekraanil

Lihtne mõista ja kasutada

Kiire ja ülevaatlik

Dashboard

Dashboard on üks aruannete alamliik, mille sünonüümidena kasutatakse ka termineid protsessi aruanne, juhtimise töölaud ja visuaalne juhtimislaud.

Mis teeb ühest aruandest Dashboardi?

  • mahub ühele lehele/ekraanile
  • kuvab kõige tähtsamat informatsiooni
  • on visuaal, mida on lihtne mõista ja kasutada
  • võib kasutada filtreerimis ja “drill-down” võimalusi, kuid ülevaate hetkeolukorrast peab saama juba esimese vaatega
  • on suunatud kasutajale, kes peab saama kiire ülevaate hetkeolukorrast
Screen Shot 2016-03-22 at 16.54.14

Planeerid "Kauni maali” ostu?

Käesolevas artiklis selgitan, mis on aruanded ja dashboardid ning millist rolli need mängivad juhtimise infosüsteemis. Toon välja aspekte, mida silmaspidada, enne kui langetate otsuse millise “kauni maali”  peaksite ettevõttesse ostma.