Tegevuspõhine tuluarvestus
 • Millised  tooted on meie “best-sellerid“?
 • Kuidas on muutunud müüdud kogused ajas?
 • Milline on toodete sessoonsus?
 • Milline oli olukord eelmine aasta samal ajal? Eelmine kuu?
Kasumlikkuse mudel
 • Kes on suurima marginaaliga klient?
 • Milline on toodete kasumlikkus?
 • Kui palju osutame tasuta teenuseid?
 • Mille peale kulub raha?
 • Osta või rentida?
 • Mitu ühikut toorainet kulus eelmisel nädalal?
 • Kuidas on muutunud tooraine ja sisseostetud teenuste hinnad ajas?
Konsolideerimine
 • Milline on grupi konsolideeritud finantstulemust?
 • Millised on müügitulemused tütarettevõtete lõikes? Aga kokku?
 • Milline on grupi põhivarade seis?
Planeerimine ja kontroll

Vahendid eesmärkide:

 • fikseerimiseks
 • täitmiseks vajalike plaanide koostamiseks
 • täitmise kontrolliks
Protsessianalüüs
 • Millised on lisaväärtust loovad tegevused?
 • Millised tegevused on ebavajalikud?
 • Kui suur on meie keskmine varu?
 • Kuhu kaob tööaeg?
 • Kui palju on kvaliteedi probleeme? Millistes kategooriates?
 • Kui palju on personali voolavus?
 • jne.
Meie lahendusi kasutavad

Referentsid

Vaata listi meie klientidest.

Adepta Solutions tegutseb aastast 2006

Selle aja jooksul on loodud juhtimise infosüsteeme mõnekümnele ettevõtetele.
Aastate jooksul oleme kokku puutunud paljude äritegevuse valdkondadega