Valdkonnad

Kasumlikkuse mudel
Konsolideerimine
Planeerimine ja kontroll

Adepta Solutions tegutseb aastast 2006 ning on selle ajajooksul loonud juhtimise infosüsteeme mõnekümnele ettevõtetele.

Aastate jooksul oleme kokku puutunud paljude äritegevuse valdkondadega. Järgnevalt loetelu olulisematest:

 • Laovarude juhtimine
 • Erinevad tegevusanalüüsid
 • Müük
 • Varumine
 • Komplekteerimine
 • Remont- ja avariitööde haldamine
 • Logistika
 • Müügi-, sisseostu- ja finantseelarve juhtimine
 • Finantsjuhtimine
 • Konsolideerimine
 • Rahavoogude juhtimine

Olenemata äritegevuse valdkonnast, sisaldab juhtimise infosüsteem enamasti järgnevaid komponente:

 • Töölauad, aruandlus- ja analüüsivahendid
  • Lõppkasutajate töövahendid, kus otsuste langetamiseks vajalik informatsioon oleks kiiresti ja kasutajamugavalt kättesaadav.
 • Masterd Data haldus 
  • Ettevõte terminoloogia, listide ja mõistete haldus, et valitseks ühtse tõe printsiip
 • Andmelaadimised
  • Andmete erinevatest süsteemidest kokku toomine, korrastamine ja ühtlustamine vastavalt Master Datas kirjeldatud reeglitele.

Kuna edukas juhtimise infosüsteemi kasutuselevõtmine on oluliselt rohkem kui tarkvara juurutus, siis ka:

 • Ettevõtte protsesside kaardistamisega
  • Eelneb tavaliselt süsteemi loomisele. On vajalik, et defineerida süsteemi lähteeeldused
 • Protseduuride ning kasutusjuhendite loomine
  • Kokku tuleb leppida kes, millal ja kuidas süsteemi kasutatab
 • Kasutajate koolitus
  • Lihtsalt toimivast programmist on vähe ka lõppkasutaja peab oskama seda kasutada.