Valdkonnad

Sagedasemad ärilised rakendused:

Treasury ja rahavoogude juhtimine
Kasumlikkuse mudel
Planeerimislahendus
Inventuur
Konsolideerimine

Lahenduste tehnilised platvormid:

AdeptaBM - ärianalüüsi- ja andmelaolahendus teenusena
Kliendispetsiifiline ärianalüüsi- ja andmelaolahendus

Äriprotsesside muutmiseks vajalik tugi:

Koolitused ja juhendmaterjalid

Adepta Solutions tegutseb aastast 2006 ning on selle ajajooksul loonud juhtimise infosüsteeme mõnekümnele ettevõtetele.

Aastate jooksul oleme kokku puutunud paljude äritegevuse valdkondadega. Järgnevalt loetelu olulisematest:

 • Laovarude juhtimine
 • Erinevad tegevusanalüüsid
 • Müük
 • Varumine
 • Komplekteerimine
 • Remont- ja avariitööde haldamine
 • Logistika
 • Müügi-, sisseostu- ja finantseelarve juhtimine
 • Finantsjuhtimine
 • Konsolideerimine
 • Rahavoogude juhtimine

Olenemata äritegevuse valdkonnast, sisaldab juhtimise infosüsteem enamasti järgnevaid komponente:

 • Töölauad, aruandlus- ja analüüsivahendid
  • Lõppkasutajate töövahendid, kus otsuste langetamiseks vajalik informatsioon oleks kiiresti ja kasutajamugavalt kättesaadav.
 • Masterd Data haldus 
  • Ettevõte terminoloogia, listide ja mõistete haldus, et valitseks ühtse tõe printsiip
 • Andmelaadimised
  • Andmete erinevatest süsteemidest kokku toomine, korrastamine ja ühtlustamine vastavalt Master Datas kirjeldatud reeglitele.

Kuna edukas juhtimise infosüsteemi kasutuselevõtmine on oluliselt rohkem kui tarkvara juurutus, siis ka:

 • Ettevõtte protsesside kaardistamisega
  • Eelneb tavaliselt süsteemi loomisele. On vajalik, et defineerida süsteemi lähteeeldused
 • Protseduuride ning kasutusjuhendite loomine
  • Kokku tuleb leppida kes, millal ja kuidas süsteemi kasutatab
 • Kasutajate koolitus
  • Lihtsalt toimivast programmist on vähe ka lõppkasutaja peab oskama seda kasutada.