Protsessianalüüs

Kriitiline ülevaade tegevustest

Ettevõtte efektiivsuse tõstmine

Vahendid protsesside jälgimiseks

Protsessianalüüs

Protsess on tegevuste ja otsuste jada tulemuse saavutamiseks.

Tegevusi võib jagada 3 gruppi:

 • Väärtust lisavateks
 • Vajalikeks, kuid väärtust mitte lisavateks
 • Ebavajalikeks tegevusteks

Protsessianalüüsi eesmärk on tõsta ettevõtte efektiivsust. Eesmärk saavutatakse läbi ebavajalike tegevuste kõrvaldamise ning väärtust lisavate ja vajalike tegevuste ressursikulu vähendamise. Tegevustele hinnangu andmiseks on vaja need muuta mõõdetavaks.

 • Väärtust lisav
 • Vajalik, kuid väärtust ei lisa
 • Ebavajalik

Eesmärk: suurendada väärtust loovate tegevuste osakaalu

Protsessianalüüsi tulemusel on võimalik luua töövahendid protsesside regulaarseks jälgimiseks ja analüüsiks. Protsessianalüüs on oluline osa kasumlikkuse mudeli loomisel. Tegevused, mida ettevõtte päevast päeva teeb annavad kiire indikaatori protsesside edukusest  ning seda ammu enne kui arved raamatupidamisse jõuavad.

 • Millised on lisaväärtust loovad tegevused?
 • Millised tegevused on ebavajalikud?
 • Kui suur on meie keskmine varu?
 • Kuhu kaob tööaeg?
 • Kui palju on kvaliteedi probleeme? Millistes kategooriates?
 • Kui palju on personali voolavus