Artiklid

Töölauad kui olulise info näitajad

Auto valikul on oluline, et armatuurlaual oleksid välja toodud olulised näitajad. Vägev on teada, kui palju on pöörete arv minutis 100 km/h kiiruse juures, kuid vaadates mõõdikut, mis ütleb, et kütus saab 100 km pärast otsa, või et sõidad vales suunas saab rohkem otsest kasu. Oluline on armatuuril olevate näitajate sisu. Ettevõte, kes ei mõõda oma tulemusi eesmärgi suunas on justkui autojuht, kes ei tea, kui kiiresti ja kas ta üldse sihtpunkti poole sõidab.

Toolaud1

Ärinduses on nn. dashboardid ehk töölauad saanud äriintelligentsi näitajaks. Need võimaldavad näidata infot firma kohta selle erinevatel tasemetel. Näiteks: haru, üksuse või  osakonna tasand. Eesmärgiks on oluline info paremini välja tuua, mis annab töölaua kasutajale võimaluse teha intelligentsemaid otsuseid. Väga tähtis on, et info oleks otseselt tema lugejale vajalik ja arusaadav.  Näiteks juhtidel võiks olla ülevaade kogu ettevõtte rahavoogudest, selle sissetulekutest aasta algusest tänaseni, ülevaade 10 olulisemast kliendist ja 10 populaarsest müügiesemest. Ladu see-eest võiks näha oma osakonda puudutavat, näiteks tooteid: mille jääk on väike, mida ei osteta ja mis saabuvad järgmisena lattu.

Seega on tähtis leida enda osakonnale vajalik mõõdikute kogum. Siin on mõned näpunäited selle otsuse langetamiseks:

• Uuri, millised on töölaua võimalused.

• Kujuta näitajaid nii, et need oleks arusaadavad ja kiirelt hoomatavad. Graafilised näitajad on tihti lihtsamini mõistetavad. Näiteks oluline suhtarv: tulu töötaja kohta ei pruugi meile otseselt midagi öelda, aga kui seda vaadata aastate lõikes graafiku kujul on pilt kohe selgem.

• Kujunda töölaud selgelt.

• Kõige tähtsam info nagu näiteks Key Performance Indicators (KPId) ehk suhtarvud peaksid olema kõige üleval.

• Otsusta interaktiivse mõõdiku kasuks, kus sobilik. Võimalik on teha näitajaid, kuhu saad lisada „Mis siis kui?“ näitajaid, ehk juhul kui ma müüksin veel 100 toodet, kuidas olukord muutuks?

• Kui kasutad Microsoft Excel-it oma dashboardi kujundamisel, kasuta andmete sorteerimiseks erinevaid lehekülgi (Sheete).
• Värvid ja graafiliselt kujutamine teevad mõõdikud loetavamaks, samas ei tasu ka üle pingutada – see võib anda vastupidise efekti.

Töölaudadel võib olla väga suuri erinevusi. SharePoint-i dashboardi saab sättida ka nii, et sellel oleks „globaalne vaade“ sinu ettevõttest. Näiteks võib lisada töölauale ettevõtte teated, üldkalendri, raportite nimekirja, mida tihedamini sirvid ja ka personaalns Microsoft Outlook-i kalendri. Töölaudade võlu seisneb selles, et need on ja peakski olema igal töötajal erinevad.

Tugineb artiklil “Dashboards: Business Intelligence At a Glance”. Lisa Kianoff (CIP, CITP). CPA Technology Advisor, november 2010