Artiklid

Planeerid “Kauni maali” ostu?

Ärikasutaja jaoks kõige olulisem osa juhtimise infosüsteemist on kahtlemata informatsiooni kätte saamine e. vahendid, mida kasutatakse andmete esitlemiseks. Rääkides juhtimise infosüsteemist või andmelaost tundub, et üsna sagedasti võrdsustatakse see aruannete loomise vahendiga. Tegelikkuses on esitlusvahendid vaid osa juhtimise infosüsteemist. Käesolevas artiklis selgitan, mis on aruanded ja dashboardid ning millist rolli need mängivad juhtimise infosüsteemis. Toon välja aspekte, mida silmaspidada, enne kui langetate otsuse millise “kauni maali” peaksite ettevõttesse ostma.

Väga hea maali jaoks on vaja kvaliteetseid värve (aruande roll juhtimise infosüsteemis)

Nii aruanne kui ka dashboard on andmete esitlemise vahendid. Siinkohal võiks tuua paralleeli kunstimaailmast. Väga hea maali jaoks on vaja kvaliteetseid värve, head lõuendit ja sobilikku raami. Juhtimise infosüsteemile on samuti vaja „kvaliteetseid värve“, et numbreid visualiseerida. Samas kunstnikul ei piisa ainuüksi kvaliteetsetest töövahenditest, vaja on ka ideed ning oskuslikku teostust. Juhtimise infosüsteemis on idee arusaam:

  1. millised näitajad on meie ettevõtte jaoks olulised
  2. kui sagedasti neid peaks jälgima
  3. millise detailsusega neid peaks jälgima.

Teostus aga see, kuidas ettevõte andmed kokku kogub, korrastab ning süstematiseerib.

Idee on oluline (mis on tähtis)

Tegelikult ei ole kõige tähtsam, millist vahendit te enda aruandluse ülesehitamiseks kasutate: Qlickview, Tableau, Reporting Service, PovewPivot, DataZen või midagi muud. Üldjoontes on enamus turul pakutavatest toodetest väga hea kvaliteediga. Teie nägemus ettevõtte või detailsema protsessi äri edu tagavatest mõõdikutest ning arusaam, kelle jaoks aruandlust üles ehitate tagavad projekti edukuse.

Millist žanrit eelistada? (araunne vs. dashboard)

Tahaks ümber lükata väite nagu oleks dashboard hea ja klassikaline aruanne või Exceli pivot paha. Kõikidel esitlusvahenditel on oma otstarve ja erinevad sihtrühmad. Näiteks eelistab advokaat lugeda teksti selle asemel, et vaadata graafikuid. Samal ajal kui raamatupidaja eelistab tekstile alati numbreid. Tippjuhti aga ei ole mõtet lõputult pikkade tabelitega tüüdata – teda puudutav info peab ära mahtuma maksimaalselt ühele lehe. Üldjuhul ei ole Dashboard kasutaja igapäevatöö analüüsimine ja andmete “keerutamine”, andmed on vaja kätte saada kiiresti, et teha nende põhjal vajalikud otsused. Isegi kui dashboard võimaldab andemetesse “kaevuda”, kulutaks see kasutaja jaoks lihtsalt liiga palju lisaaega.