Artiklid

Miks on vaja äriintelligentseid lahendusi?

Kiirenev elutempo

Kahekümnenda  sajandi alguses püstitatud tehas võis vahest terve inimpõlve töötada ilma märkimisväärse tootearenduseta. Kui täna mõne nutitelefoni tootja tooteperekonda ei ilmu terve aasta jooksul ühtegi uut mudelit hakkab meedia vaikselt rääkima, ajale jalgujäämisest ja sellest, et see tootja hakkab ilmselt välja surema. Vajadus otsustustoetuse järgi kasvab ajas eksponentsiialselt. Äriotsuste langetaja vajab enne otsuse langetamist järjest rohkem informatsiooni samal ajal, kui aega andmete analüüsimiseks ja kvaliteetse informatsiooni leidmiseks jääb järjest vähemaks.

IT ja telekommunikatsioonide areng

Õnneks on elutempoga sama kiiresti kasvanud ka arvutustehnika jõudlus. Interneti ja sotsiaalse meedia abil hangime me igapäevaselt järjest suuremaid infokoguseid. Tehnoloogia võimaldab meil hankida teavet asjade kohta, millest me paarkümmend aastat tagasi ei osanud unistadagi. Pole aga head ilma halvata. Kvaliteetse informatsiooni hankimiseks tuleb meil järjest rohkem võidelda  infomüraga. Väga suur osa IT potentsiaalist, mis viimaste aastakümnete jooksul meie käsutusse on jõudnud, kulub info süstematiseerimisele ja sorteerimisele, et eraldada kasulikku teavet  ebaolulisest.

Äride globaliseerumine

Võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga arenevad ärid väga kiiresti. Uute turgude tundmaõppimiseks meile aega ei anta. Otsuseid on aga vaja langetada vaatamata sellele, et turutingimused erinevates regioonides võivad olla täiesti erinevad. Ühel suurettevõtte tippjuhi langetatud otsusel võivad aga  olla fataalsed tagajärjed. Ilma otsustustoetuseta on juhil otsuse langetamise riski võtta väga raske. Juhid vajavad otsustustoetust!

BusinessIntelligenceSystem