Määratlemata

Planeerid “Kauni maali” ostu?

Ärikasutaja jaoks kõige olulisem osa juhtimise infosüsteemist on kahtlemata informatsiooni kätte saamine e. vahendid, mida kasutatakse andmete esitlemiseks. Rääkides juhtimise infosüsteemist või andmelaost tundub, et üsna sagedasti võrdsustatakse see aruannete loomise vahendiga. Tegelikkuses on esitlusvahendid vaid osa juhtimise infosüsteemist. Käesolevas artiklis selgitan, mis on aruanded ja dashboardid ning millist rolli need mängivad juhtimise infosüsteemis. Toon […]

Juhtimise infosüsteemid, andmelaod ja ärianalüüs? Milleks?

Ettevõte lähtub enda tegevuses tippjuhtkonna nägemusest. Tippjuhtkonna nägemuse töötajatele edastamiseks koostatakse strateegia. Strateegias sõnastatakse eesmärgid, mille nimel iga ettevõtte osa peab töötama. Selle tulemusena pannakse paika igapäevatööde prioriteedi. Tegevus ei aita kaasa strateegiliste eesmärkide täitmisel, järelikult on teisejärguline. Kui sõnastatud on starteegi on iga valdkonnajuhi eesmärk õigel momendil võimalikult häid otsuseid langetades eesmärgi poole suunduda. Heade […]

Miks on vaja äriintelligentseid lahendusi?

Kiirenev elutempo Kahekümnenda  sajandi alguses püstitatud tehas võis vahest terve inimpõlve töötada ilma märkimisväärse tootearenduseta. Kui täna mõne nutitelefoni tootja tooteperekonda ei ilmu terve aasta jooksul ühtegi uut mudelit hakkab meedia vaikselt rääkima, ajale jalgujäämisest ja sellest, et see tootja hakkab ilmselt välja surema. Vajadus otsustustoetuse järgi kasvab ajas eksponentsiialselt. Äriotsuste langetaja vajab enne otsuse […]

Otsustustoetus

Hea ärijuht tahab langetada ainult ärile kasulikke otsuseid. Miskipärast õnnestub see ühel juhil paremini kui teisel. Miks on üks juht tulemuslikum kui teine? Selleks, et juhtida tulemuslikult on vaja langetada kvaliteetseid juhtimisotsuseid. Kvaliteetne on see juhtimisotsus, mis mõjutab protsessi soovitud suunas. Lühidalt on vaja teada: Kuhu me tahame jõuda? Kus me oleme täna? Kus me […]

Planeerimisvahendid

Keerukad majandusolud ja üha tihenev konkurents on toonud ilmsiks, kuivõrd oluline on tegutsemise paindlikkuse ja kiire muutumisvõime ettevõtte edule. Lisaks ettevõtte tegevuse eesmärgistamisele, on vajalik pidev ülevaade olukorrast – kui kaugele on eesmärkide täitmisega jõutud. Mida kiiremini ja täpsemalt laekub informatsioon kõrvalekalletest planeeritud teekonnalt, seda efektiivsemaid otsuseid ebasoovitavate tulemuste vältimiseks suudetakse teha. Üks paremaid eesmärgistamise […]

Ülevaade äriintelligentsusest

Raske on leida tänapäeval ettevõtet, kes ei kasutaks äriintelligentsuse põhimõtteid enda tegevuses. Äriintelligentsustarkvara on kogumik  tehnoloogiatest, mis on mõeldud teadmustöötajatele nagu näiteks juhid ja analüütikud muutmaks otsuste langetamist oluliselt lihtsamaks ning kiiremaks. Viimase kahe kümnendi jooksul on olnud märgata olulist kasvu antud teenuste osas turul. Seda on soodustanud andmemahtude omandamise ja haldamise kulude oluline vähenemine. […]

Töölauad kui olulise info näitajad

Auto valikul on oluline, et armatuurlaual oleksid välja toodud olulised näitajad. Vägev on teada, kui palju on pöörete arv minutis 100 km/h kiiruse juures, kuid vaadates mõõdikut, mis ütleb, et kütus saab 100 km pärast otsa, või et sõidad vales suunas saab rohkem otsest kasu. Oluline on armatuuril olevate näitajate sisu. Ettevõte, kes ei mõõda […]